logo AMPA

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES El Quint.

La nostra finalitat és col·laborar amb el centre en l’educació dels nostres fills/lles i promoure la participació de les famílies en aquesta tasca.

Defensem una educació pública i en valors.

En aquest espai, podreu trobar la informació sobre les nostres activitats, òrgans en els que participem, aixi com la forma de fer-se soci i d’estar en contacte amb nosaltres.

Els nostres fills/lles són el futur i la seua educació està a les nostres mans.

Us esperem.

Tríptic AMPA amb més informació

Fitxa d’inscripció a l’AMPA

Estatuts de l’AMPA


logo AMPA

El AMPA es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES el Quint.

Nuestra finalidad es colaborar con el centro en la educación de nuestros hijos/as y promover la participación de los familias en esta función. Todo, desde la óptica de una educación pública y en valores.

En este espacio, podréis encontrar la información sobre nuestros actividades, órganos en los que participamos, así como la forma de haceros socios y de estar en contacto con nosotros.

Nuestros hijos/as son el futuro de la sociedad y su educación está en nuestras manos.

Os esperamos.

Tríptic AMPA amb més informació

Ficha de inscripción al AMPA

Estatutos del AMPA