en procés d’actualització (curs 2016-17)

DEPARTAMENT D’ANGLÉS

Lola Medina  lmedina@ieselquint.com
Cristina Ortega  cortega@ieselquint.com  Cap de Departament
Ana Roncero  aroncero@ieselquint.com  Coordinadora ESO
Carlos Madrid  cmadrid@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA

 Carmen Bonet  cbonet@ieselquint.com  Cap de Departament
 Carlos Sendín  csendin@ieselquint.com
 Manuela Martínez  mmartinez@ieselquint.com
María Arbona marbona@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ

 Juani Amil  jamil@ieselquint.com  Coordinadora Biblioteca

Comissió de Convivència

 Josefa Rodrigo  jrodrigo@ieselquint.com  Cap de Departament
 Josep García  jgarcia@ieselquint.com
 Carlos Castellano  ccastellano@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA (LLATÍ I GREC)

 Pilar Moya  pmoya@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE DIBUIX

 Carmen Gimeno  cgimeno@ieselquint.com  Cap de Departament
 Eva Domingo  edomingo@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

 Raquel Jiménez  rjimenez@ieselquint.com  Cap de Departament
xxx xxx@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 Imma Ruiz  iruiz@ieselquint.com  Cap de Departament
 Lluís Latorre  llatorre@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

 Vicent Lázaro  vlazaro@ieselquint.com  Cap de Departament
 Ester Ortiz  eortiz@ieselquint.com Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE FRANCÉS

 Encarna García  egarcia@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 Eva Lara  elara@ieselquint.com
 Daniel Salvador  dsalvador@ieselquint.com
 Ricard Segura  rsegura@ieselquint.com  Cap de Departament Coordinador PAF
 María José Vidal mjvidal@ieselquint.com  Comissió de Convivència

 

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

 Gema Escrivà  gescriva@ieselquint.com  Cap de Departament
 Vicente Eslava  veslava@ieselquint.com
 Eva Gómez  egomez@ieselquint.com
Carlos Gutiérrez cgutierez@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 Lola Bermell  lbermell@ieselquint.com Cap de Departament
 Pedro Nieto  pnieto@ieselquint.com  
 Juan Andrés Bataller  jabataller@ieselquint.com
 María Ángeles Puertes  mapuertes@ieselquint.com
Estel·la giner eginer@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 Mar Busquets  mbusquets@ieselquint.com  Cap de Departament
 Vicent Tent  jvtent@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 Javier Martínez  jmartinez@ieselquint.com  Orientador

Cap de Departament

 Lola Bertolín  lbertolin@ieselquint.com  Pedagogia Terapèutica
Alba March amarch@ieselquint.com Audició i Llenguatge

 

DEPARTAMENT DE RELIGIÓ

 Javier Sellés  jselles@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 Eva Ferrando  eferrando@ieslquint.com  Secretària
 M. Carmen Miquel  mmiquel@ieselquint.com  Directora
 Miguel Casells  mcasells@ieselquint.com  Cap de Departament
Pedro Garrido pgarrido@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

 Antoni Guzman  aguzman@ieselquint.com  Vicedirector
 Natxo Moral  nmoral@ieselquint.com  Cap d’Estudis
 Isabel Folgado  ifolgado@ieselquint.com  Cap de Departament
 Gemma Espinosa  gespinosa@ieselquint.com
 Vicent Company  vcompany@ieselquint.com
Imma Guillem iguillem@ieselquint.com

 

CICLE DE PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

Inma Pellicer ipellicer@ieselquint.com
Susana Poveda spoveda@ieselquint.com