Curs 2020-21

DEPARTAMENT D’ANGLÉS

Lola Medina  lmedina@ieselquint.com
Cristina Ortega  cortega@ieselquint.com  Cap de Departament
Ana Roncero  aroncero@ieselquint.com  Coordinadora ESO
Anna Peris aperis@ieselquint.com
Víctor Reyes vreyes@ieselquint.com
Carles Martínez cmartinez@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA

 Carmen Bonet  cbonet@ieselquint.com
 Manuela Martínez  mmartinez@ieselquint.com
 Nieves Sánchez  nsanchez@ieselquint.com  Cap de Departament
 Segismundo Márquez  smarquez@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ

 Juani Amil  jamil@ieselquint.com  Coordinadora XarxaLlibres
 Josefa Rodrigo  jrodrigo@ieselquint.com
 Carlos Castellano  ccastellano@ieselquint.com   Cap de Departament
Laura Alonso lalonso@ieselquint.com
Mara Soriano msoriano@ieselquint.com
Elisabet Ureña eurenya@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA (LLATÍ I GREC)

 Pilar Moya  pmoya@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE DIBUIX

 Carmen Gimeno  cgimeno@ieselquint.com   Cap de Departament
 Eva Domingo  edomingo@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

 Ximo Ferrer  xferrer@ieselquint.com  Cap de Departament
Jaume Brugada jbrugada@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 Imma Ruiz  iruiz@ieselquint.com  CAP D’ESTUDIS
 Diana Ruiz  druiz@ieselquint.com Cap de Departament
 Ana Villalba avillalba@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

 Vicente Lázaro  vlazaro@ieselquint.com  Cap de Departament
 Ester Ortiz  eortiz@ieselquint.com
 Rosa Casasús  rcasasus@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE FRANCÉS

 Encarna García  egarcia@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 Eva Lara  elara@ieselquint.com  Cap de Departament / Coordinadora d’Igualtat
 Andrés Valero  avalero@ieselquint.com
 Diego Rita  drita@ieselquint.com
 Pasqual Gimeno  pgimeno@ieselquint.com
 Marisé Sanchis  msanchis@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

 Gema Escrivà  gescriva@ieselquint.com Cap de Departament
 Vicente Eslava  veslava@ieselquint.com Coordinador TIC
 Eva Gómez  egomez@ieselquint.com
 Iván Matalí  imatali@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 Lola Bermell  lbermell@ieselquint.com  Cap de Departament
 Pedro Nieto  pnieto@ieselquint.com
 Juan Andrés Bataller  jabataller@ieselquint.com
 Raquel Molina  rmolina@ieselquint.com
 Pilar García  pgarcia@ieselquint.com
 Beatriz Cano-Coloma  bcano@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 Mar Busquets  mbusquets@ieselquint.com  Cap de Departament
 Joana Yusà jyusa@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 Fina Marín  fmarin@ieselquint.com  Orientadora
Cap de Departament
 Mª José Ferriols  mferriol@ieselquint.com  Pedagogia Terapèutica

 

DEPARTAMENT DE RELIGIÓ

 Javier Sellés  jselles@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 Eva Ferrando  eferrando@ieslquint.com  SECRETÀRIA
 M. Carmen Miquel  mmiquel@ieselquint.com  DIRECTORA
 Miguel Casells  mcasells@ieselquint.com  Cap de Departament
Coordinador Projectes Europeus
 Eva Ruiz  eruiz@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

 Antoni Guzman  aguzman@ieselquint.com  VICEDIRECTOR
 Natxo Moral  nmoral@ieselquint.com  Coordinador Biblioteca
 Isabel Folgado  ifolgado@ieselquint.com  Cap de Departament
Patrícia Morató  pmorato@ieselquint.com
 Albert Perpinyà  aperpinya@ieselquint.com
Jaume Miquel  jmiquel@ieselquint.com

 

CICLE DE PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

 Regina Suria  rsuria@ieselquint.com Cap de Departament
 Ana Ambrona  aambrona@ieselquint.com
 Cristina Lomba  clomba@ieselquint.com