Curs 2020-21 (en procés d’actualització)

DEPARTAMENT D’ANGLÉS

 

Lola Medina  lmedina@ieselquint.com  Cap de Departament
Cristina Ortega  cortega@ieselquint.com
Ana Roncero  aroncero@ieselquint.com  Coordinadora ESO

 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA

 

 Carmen Bonet  cbonet@ieselquint.com
 Manuela Martínez  mmartinez@ieselquint.com Coordinadora d’Igualtat
 Nieves Sánchez  nsanchez@ieselquint.com Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ

 

 Juani Amil  jamil@ieselquint.com  Coordinadora Biblioteca/XarxaLlibres
 Josefa Rodrigo  jrodrigo@ieselquint.com
 Carlos Castellano  ccastellano@ieselquint.com   Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA (LLATÍ I GREC)

 Pilar Moya  pmoya@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE DIBUIX

 Carmen Gimeno  cgimeno@ieselquint.com   Cap de Departament
 Eva Domingo  edomingo@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

 Ximo Ferrer  xferrer@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 Imma Ruiz  iruiz@ieselquint.com  CAP D’ESTUDIS
 Ana Villalba  avillalba@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

 Vicent Lázaro  vlazaro@ieselquint.com
 Ester Ortiz  eortiz@ieselquint.com Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE FRANCÉS

 Encarna García  egarcia@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 Eva Lara  elara@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

 Gema Escrivà  gescriva@ieselquint.com Coordinadora TIC
 Vicente Eslava  veslava@ieselquint.com Cap de Departament
 Eva Gómez  egomez@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 

 Lola Bermell  lbermell@ieselquint.com
 Pedro Nieto  pnieto@ieselquint.com
 Juan Andrés Bataller  jabataller@ieselquint.com
 Raquel Molina  rmolina@ieselquint.com  Cap de Departament
 Pilar García  pgarcia@ieselquint.com
 Beatriz Cano-Coloma  bcano@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 Mar Busquets  mbusquets@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 Javier Martínez  jmartinez@ieselquint.com  Orientador
Cap de Departament
 Lola Bertolín  lbertolin@ieselquint.com  Pedagogia Terapèutica

 

DEPARTAMENT DE RELIGIÓ

 Javier Sellés  jselles@ieselquint.com  Cap de Departament

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

 Eva Ferrando  eferrando@ieslquint.com  SECRETÀRIA
 M. Carmen Miquel  mmiquel@ieselquint.com  DIRECTORA
 Miguel Casells  mcasells@ieselquint.com  Cap de Departament
Coordinador Projectes Europeus
 Eva Ruiz  eruiz@ieselquint.com

 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

 Antoni Guzman  aguzman@ieselquint.com  VICEDIRECTOR
 Natxo Moral  nmoral@ieselquint.com
 Isabel Folgado  ifolgado@ieselquint.com  Cap de Departament
 Cristina Garcia  cgarcia@ieselquint.com
 Albert Perpinyà  aperpinya@ieselquint.com
 Ignasi Núñez  inunez@ieselquint.com

 

CICLE DE PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

 Regina Suria  rsuria@ieselquint.com
 Aurora Castaño  acastaño@ieselquint.com Cap de Departament
 Cristina Lomba  clomba@ieselquint.com