Projecte Erasmus+ KA101

(Codi: 2017-1-ES01-KA101-035686)

LEARNING TO SHARE (APRENENT PER A COMPARTIR)

Àmbits d’actuació del projecte:

 

  • Fomentar la dimensió europea i internacionalització del Centre. Dins del pla de desenvolupament europeu se’ns planteja la necessitat de fer patent entre els nostres alumnes la possibilitat de desenvolupar les seues activitats laborals i acadèmiques dins de l’àmbit europeu. A més, es pretén participar progressivament en més projectes europeus eTwinning KA1 i KA2 que impliquen cada vegada un major nombre de professorat i estudiants. Per a aquest increment de participació en projectes europeus és imprescindible una xarxa de contactes internacionals. Per a aconseguir-ho. s’han de millorar les competències lingüístiques en anglés i francés del nostre professorat i que això redunde en un major domini lingüístic per part de l’alumnat per la incorporació via CLIL i projectes eTwinning i KA2.

 

  • Modernitzar, adequar, innovar i millorar la qualitat de la docència, tot aplicant metodologies més integradores i inclusives, més creatives i fent un major ús dels recursos TIC; amb això s’augmentarà la motivació de l’alumnat i es reduirà el fracàs escolar.

 

  • Millorar en la relació amb l’entorn agrícola del centre, tot aprofitant el parc natural del Túria i donant-li un valor fonamental a l’ecologia i la vida saludable com a mitjà per formar persones que incloguen tots els valors europeus.

 

  • Afavorir la relació amb altres centres europeu que tinguen pràctiques d’interés relacionades amb aspectes agroecològiques, CLIC/programes plurilingües, per al desenvolupament de projectes europeus que fomenten el treball en equip i que contribuesquen a apropar la dimensió europea al centre, a més de l’aprenentatge de bones pràctiques.