Les mobilitats aprovades per al període de duració del projecte que pretenen atendre les necessitats detectades són:

  1. Mobilitat en qualitat i metodologia: “Best practices, benchmarking in Finnish schools (metodologies d’èxit per abordar els problemes del centre com a abandonament escolar i inclusió), Helsinki, Finland, 7 dies de curs, abril de 2018.
  2. Mobilitat en internacionalització i lingüística: Intensive English for teachers as a foreign language” (per a impartir la matèria d’Educació Física en anglés), Bournemouth, United Kingdom, 1o dies de curs, març de 2018.
  3. Mobilitat en tècniques agroecològiques i mediambientals: “Producció agrària amb tècniques agroecològiques”, Looe, Cornwall, UK, 16 dies de curs, juliol de 2017.
  4. Mobilitat en noves metodologies: “ICT for teachin”, Dublin, Ireland, 10 dies de curs, agost de 2017.
  5. Mobilitat en internacionalització i lingüística: “Anglés per a la docència” (actualització lingüística i metodològica en anglés), Edimburg, Escòcia, 10 dies, juliol de 2018.
  6. Mobilitat en agroecologia i MA: “Observació d’estudis sobre agroforesteria en zones de ribera mediterrànies”, Universitat de Cagliari (Job Shadowing), Itàlia, 5 dies, juny de 2017.
  7. Mobilitat en qualitat i noves metodologies: “Methodology and ICT tools for teachers working with CLIL”, La Valletta, Malta, 10 dies de curs, juliol de 2018.