Els objectius del projecte són:

 

1. Promoure la internacionalització i millorar l’obertura a l’exterior del centre.

1.1. Desenvolupar projectes amb docents i alumnat de centres educatius europeus.

1.2. Millorar la competència lingüística en llengües estrangeres del professorat.

1.3. Incorporar la metodologia CLIL dins del pla plurilingüe per a la millora de la competència lingüística de l’alumnat.

 

 

 

2. Millorar la qualitat educativa del centre aprenent i aplicant noves metodologies.

2.1. Formar el professorat en noves metodologies per a la millorar de la inclusió de l’alumnat (TIC, inclusió, convivència, etc.).

2.2. Facilitar la inclusió de l’alumnat mitjançant l’aplicació de les noves metodologies per a reduir el fracàs escolar i millorar-ne el rendiment i la motivació.

2.3. Crear vincles amb altres entitats estrangeres per a facilitar l’obertura d’oportunitats professionals per a l’alumnat.

 

 

3. Desenvolupar actituds i coneixements ecosaludables que contribuesquen a la preservació del nostres entorn i a la salut de les persones.

3.1. Recuperar usos de l’agricultura tradicionals i més respectuosos amb el medi ambient.

3.2. Compartir el projecte i les experiències entorn el riu Túria amb altres centres similars a Europa per a transmetre valors mediambientals.

3.3. Aprofitar l’agricultura i les relacions personals que es creen en la seua pràctica com a activitat que contribuesca a la millorar de la convivència en el centre amb l’ús de l’hort com a eina de socialització.

3.4. Fomentar pràctiques d’alimentació saludables a partir de la col·laboració en l’agroecologia.

3.5. Intercanviar experiències amb centres d’investigació per a la realització de projectes d’innovació en el camp de la biologia i l’agroecologia.